Home / Vijesti / Kombinacija elbasvira i grazoprevira učinkovita u liječenju hepatitisa C kod pacijenata s bubrežnom bolesti

Kombinacija elbasvira i grazoprevira učinkovita u liječenju hepatitisa C kod pacijenata s bubrežnom bolesti

Kombinacija elbasvira i grazoprevira učinkovita u liječenju hepatitisa C kod pacijenata s bubrežnom bolesti

Prema rezultatima C-SURFER kliničkog ispitivanja, fiksna kombinacija elbasvira i grazoprevira je sigurna i učinkovita u liječenju kroničnog hepatitisa C u pacijenata s kroničnom bubrežnom bolesti u stadiju 4-5.

Inače, u pacijenata sa stadijem 4-5 kronične bubrežne bolesti (<30 mL /min procijenjena brzina glomerularne filtracije, GFR) infekcija hepatitis C virusom (HCV) može ubrzati smanjenje funkcije bubrega, utjecati na zdravstvenu kvalitetu života (HRQOL) i narušiti stopu preživljavanja kod dijalize i nakon transplantacije bubrega.

Smatra se da je terapija koja se temeljila na interferonu bila je nezgrapna zbog povećanog rizika od nuspojava i nedostatka stručnosti u liječenju ove posebne populacije.

Prema mišljenju stručnjaka, ova kombinacija lijekova ili drugih lijekova slična učinaka trebala bi postati standardna terapija za liječenje hepatitisa C u pacijenata sa stadijem 4-5 kronične bubrežne bolesti.

Izvor:
The Lancet Gastroenterology and Hepatology

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje