Zašto je važna fibrilacija atrija (atrijska fibrilacija)?


Zašto je važna fibrilacija atrija (atrijska fibrilacija)?

Obzirom da atrijska fibrilacija (fibrilacija atrija) ubrzano postaje jedan od najznačajnijih zdravstvenih problema na svijetu te predstavlja kritičan teret za zdravstvene sustave, skrećemo vam pažnju na brošuru "Što je atrijska fibrilacija i zašto je važna?".

Zadnja izmjena: 20.10.2020.