Home / Centri A-Z / Depresija / Koliko znam o depresiji?

Koliko znam o depresiji?

 1. Depresija je:
  • netočno
  • netočno
  • točno
 2. Koji od dolje navedenih simptoma nije simptom depresije:
  • netočno
  • točno
 3. Koliko ljudi tijekom života ima depresiju?
  • netočno
  • netočno
  • točno
 4. Kada se obično depresija počinje javljati?
  • netočno
  • netočno
  • točno
 5. Koliko depresivnih bolesnika pomišlja na suicid?
  • netočno
  • netočno
  • točno
 6. Imaju li depresivni bolesnici poremećeno spavanje?
  • točno
  • netočno
 7. Liječenje depresije uključuje:
  • netočno
  • netočno
  • točno
 8. Za postavljanje dijagnoze depresivne epizode potrebna su najmanje dva tipična i dva druga simptoma te trajanje simptoma od najmanje dva tjedna:
  • točno
  • netočno
 9. Tipični simptomi depresije su:
  • netočno
  • netočno
  • netočno
  • točno
 10. Ako simptomi traju kraće od 2 tjedna govorimo o kratkotrajnoj depresivnoj epizodi:
  • točno
  • netočno
 11. Depresija je psihijatrijski poremećaj koji se svrstava u skupinu:
  • netočno
  • netočno
  • točno
 12. Svaka peta žena i svaki deseti muškarac tijekom života dožive barem jednu ozbiljnu depresivnu epizodu:
  • točno
  • netočno
 13. Kada su kod depresije prisutna psihotična obilježja riječ je o:
  • točno
  • netočno
  • netočno
 14. Depresija je vrlo često praćena anksioznošću, povećanom potrošnjom i zlouporabom alkohola:
  • točno
  • netočno
 15. Ovisno o broju i težini simptoma, depresivna epizoda može se označiti kao blaga, srednja ili teška:
  • točno
  • netočno
 16. U blagim depresivnim epizodama radna sposobnost nije očuvana:
  • netočno
  • točno
 17. Psihoedukacija i promjena stila življenja poboljšavaju rezultate farmakoterapije bolesnika s depresijom:
  • točno
  • netočno
 18. Depresija je poznata i pod nazivom disocijativna fuga:
  • netočno
  • točno
 19. Koji se lijek ne koristi za liječenje depresije:
  • netočno
  • točno
  • netočno
  • netočno
 20. Postpartalna depresija javlja se:
  • netočno
  • točno
15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje