Rak debelog crijeva


Da bi mogli slati poruke na forum trebate se prijaviti. Novi korisnici mogu se registrirati ovdje. Molimo vas da prije registracije pročitate Pravila za korištenje foruma.

Broj tema: 280 | Broj poruka: 923

anonymous

Katarina Antunac, dr. med.

KBC SM
Zagreb, Vinogradska 29


Tumacenje nalaza


Morate biti prijavljeni kako bi imali pristup forumu. Prijaviti se možete na sljedeći način: ovdje

Autor Poruka

Mine_te

15.10.2021. 10:50

Postovanje prvo vam se izvinjavam na malom.poduzem mailu. unaprijed zahvaljum I ocekujem odgovor.
Stanje je slijedec;

Razlog dolaska
povracanje uz bolove u abdomenu difuzno.

Osobna anamneza: DG: Ca endometrii. St. post op. et chemoth.OP: 21.05.09. Hysterectomia abdominalis et
adnexectomia bill. Lymphadenectomia pelvica. Appendectomia. Omentectomia. Biopsio peritonei. PHD: Ca
endometrioides G3 cum differerent planocellulare maligna et Ca anaplasticum. Patohistološka
analiza pokazala je mije šani adenokarcinom endometrijas presadnicama u jajnike i po peritoneumu crijeva i male
zdjelice. Zadnja kontrola onkkologa u 04/2021.g. Vag. i rektalni nalaz bez recidiva osnovne bolesti, kontrola
16.10.2018. Ginbekolo ški gledana u 06/2021-g kontrola za godinu dana. U 09/2021g. HEMOCULT POZITIVAN
Ucinjena kolonoskopija 28.09.2021-g. polyposis coll, polypectomia facta- nalaz u prilogu. Planirana kontrola
kolonoskopija radi daljnje polipektomije.
SADASNIA BOLEST: od jučer bolovi u abdomenu, danas povratila 1x. Afebrilna.
Funkcije i navike: apetit inače dobar, izgubila oko 10 kg zadnjih mjesec dana. Stolice redovita, bila zadnja jučer, bez
patoloikih primjesa. Mokrenje uredno, bez dizuričnih smetnji. Navike uredne
Kronična terapija: anagletici p.p.
Alergija na lijekove negira

Anamneza

Status

Srednje kostanomišične grade i uhranjenosti, prisebna, pokretna, orijentirana u vremenu i prostoru, eupnoična u
mirovanju, anikterična, afebrilna.
Kota i vidljve sluznice doimaju se nešto slabije prokrvijene. Periferni limfni čvorovi se ne palpiraju.

Pluca: obostrano normalan šum disanja.
Srce: akcija pravilina, frekvencije 87/min, tonovi jasni, šumova nema..
Trbuh: u razini prsnog koša, mekan, elastičan, difuzno bolan na palpaciju. Jetra islezena se ne palpiraju. Lumbalina

sukusija bezbolna. Peristaltika pojačana.
Udovi: simetrični, edema nema, dobro pipljive pulzacije perifernih arterija.

EKG: sinus ritam, frekvencije87 /min, intermedijarna el.os, bez dinbamike St-T segmenta.

DRP: vanjskii unutarnji hemoroidi, ampula prazna.
Patohistološki nalaz

Upucuje

Nalaz

1. Materijal označen kao polip na 70-om cm sa peteljkom vel. 2,6x2xl,4 cm, uklopljen i pregledan u cijelosti.
Mikroskopski, promjena je gradena od tubula i resica Oblozenih cilindričnim epitelom sa znacima displazije niskog
stupnja. Baza promjene prekrivena je pravilnim crijevnim epitelom.
2. Materijal je više polipoznih fragmenata tkiva u kojima se vide tubuli i kripte koje su dijelom dilatirrane, obložene
dijelom epitelom koji pokazuje hiperplastične promjene, a dijelom epitelom sa znacima displazije niskog stupnja.
Zariino je u stromi vidljiv vrlo gusti miješani upalni infiltrat sa intraepitelnim granulocitima. Na par mjeta granulociti
se nalaze i unutar lumena.

1. ADENOMA TUBULOVILLOSUM

(prof.dr.sc. TOMIĆ SNIEŽANA dr med., 05.10.2021 10:48)

Le9]/L, Erc 3.84 [1e12]/L, Hb T05 g/L, Hct 0.316 L/L, MCV 82.3 fL, MCH 27.3 pg, MCHC 332 g/L, RDW-CV
13.1 %, Trc 228 (1e9]/L, MPV 9.5 fL, GUK S 5.3 mmol/L, UREJA 2.1 mmol/L, KREA 45 umol/L, eGFR 104.9
mL/min/1.73m2, CRP 42.6 mg/L, Na 141 mmol/L, K 3.0 mmol/L, CI-S 100 mmol/L, Ca 2.21 mmol/L
(KUVACIC SELMA dipl.inž.med.biok., 06.10.2021 09:04)

Operacijski nalaz:
Priprema operacijsko8 polja. Medijalna laparotomija. U trbuhu nešto purulentnog sadržaja, sa dilatacijom tankog
crijeva po tipu ileusa. Uoči se mjesto perforacije na cekumu sa ekstraluminacijom crijevnog sadržaja i okolnim
nabranim tkivom po tipu tumorske tvorbe. Zbog intraoperacijskog nalaza i dokazane difuzne prekancerozne polipoze
kolona odlučimo se na subototalnu kolektomiju. Mobilizira se lijevi i desni kolon te potom oslobodimo lijenalnu i
hepatalnu fleksuru, podvežemo vaskularne strukture koje opskrbimo ligaturama i klipovima. Oslobodimo
rektosigmoidni kolon. Transeciramo aboralni rektum Contour stapleromi uvedemo anvil CDH25 staplera. Linearnim
Staplerom transeciramo terminalni ileum I
Uklonimo kolon do rektosigmoida u cijelosti. učinimo termino-lateralnu
ileorektalnu anastomozu sa CDH25 staplerom te istu dovrsimo linearnim stplerom na tankom crijevu. Na desni
hemiabdomen izvedemo vijugu terminalnog ileuma oralno od anstomoze po tipu "loop" ileostomije na jahaču. Dren
u Douglas izvedemo na lijevi hemiabdomen. Kontrola hemostaze-uredna. Ranu rekonstruiramo po slojevima, fasciju
produžno (POS). Kožu Sivamo. Dovršimo bipolarnu ileostomju na tipičan način.
Ad PHD: 1. resecirano debelo crijevo sa tumorom cekuaperforacijom, 2. dodatno resecirani rektosigmoid, 3.
dodatno resecirani oralni rektum, 4, staplerski prsten rektuma.
Zaključak:
Po operaciji se pacijentica smje šta u kiruršku jedinicu intentivne njege, 1-og poslijeoperacijskog dana se premjeta na
Odjel koloproktolo ške kirurgije. Bolesnica je u posljeoperacijskom tijeku liječena kristaloidnim otopinama,
niskomolekularnim heparinom, inhibitorima PP, otopinama elektrolita, humanim albuminima, analgeticima,
antibioticima, krvnim pripravcima i energetskim napitcima uz kontrolu KKS, metabolita, proteina i elektrolita. Uredno
tolerira prijelaz na peroralnu prehranu, stoma uredno funkcionira, Dren odstranimo 05-og poslijeoperacijskog dana.

Upute: Savjetuju se higijensko dijetetske mjere (Supportan 2x1, NRS>3) i izbjegavanje teih tjelesnih napora.
Nastaviti antibiotsku terapiju Ciprinol tbl 2x500 mgi Medazol tbl 3x400 mg još 4 dana.
Potrebno redovito previjanje rane od strane LOM-a ili patronažne službe.
Redovita njega stome od strane patronažne službe.
Molim odobriti odgovarajuće vrećice i receptakulume za stomu.
Po kompletiranoj dokumentaciji konzultirati onkologa zbog daljnjeg liječenja.


Molim vas da mi objasnite PDH
1. ADENOMA TUBULOVILOSUM I OPIS POD BROJEM 2.
I AKO STE O.MOGUCNOSTI MI RECI PREMA CIJELOM.OPISU DA LI SE RADI O.KARCINOMU DEBELOG CRIJEVA POSTO JOS CEKMO JEDAN DIO NALAZA