Liječenje genitalnih bradavica


Liječenje genitalnih bradavica

Postoji niz različitih postupaka koji se mogu koristiti za liječenje anogenitalnih bradavica. Bez obzira o kojoj se terapiji radi, liječenje obično traje nekoliko tjedana, a ponekad može trajati i do šest mjeseci.

U imunokompetentnih osoba, genitalne bradavice se mogu povući i bez liječenja. Naime, gotovo trećina vidljivih genitalnih bradavica povlači se sama od sebe u roku od šest mjeseci.

Svakako treba spomenuti da pušači slabije reagiraju na terapiju, te im se stoga preporuča prestanak pušenja. Jednako tako, treba istaknuti da je potrebno pregledati i spolne partnere.

Genitalne bradavica mogu se ukloniti:

  • podofilotoksinom, podofilinom
  • imikvimodom
  • trikloroctenom kiselinom
  • krioterapijom
  • elektrokauterizacijom
  • laserom
  • kirurškim zahvatom

Svaka od gore navedenih terapija ima prednosti i mane. Koja će se terapija primjeniti, ovisi o tome koliko genitalnih bradavica imate, gdje su smještene, te kojem ste načinu liječenja skloniji. Također, treba reći da se neke terapije ne preporučaju trudnicama, a neke, poput krioterapije, obično se koriste kod malog broja bradavica.

Vrlo je važno da žene koje imaju genitalne bradavice budu podvrgnute i probiru za rak vrata maternice.

Također, treba spomenuti da se u 1 od 4 slučajeva, nakon uspješnog liječenja, genitalne bradavice mogu ponovno pojaviti. Do ponovne pojave genitalnih bradavica dolazi zbog reaktivacije već postojeće infekcije.

Preporuča se korištenje kondoma tijekom spolnih odnosa za vrijeme liječenja genitalnih bradavica, te najmanje još tri mjeseca nakon svršetka terapije.

Zadnja izmjena: 26.08.2014.

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.