Liječenje melanoma


Liječenje melanoma

Liječenje melanoma u ranom stadiju obično podrazumijeva kirurško odstranjivanje melanoma. Premda se o širini rubova raspravlja, većina stručnjaka se slaže da je kod debljine tumora manje od 1 mm dovoljna lateralna širina nezahvaćene kože od 1 cm.

Kod debljih promjena može biti potreban radikalniji kirurški zahvat i biopsija stražarskog limfnog čvora. U tom slučaju se uz kirurški zahvat primjenjuju i dodatne terapije - kemoterapija, zračenje te biološka terapija (imunoterapija).

Eksperimentalne terapije za melanom 

Trenutno se provode klinička ispitivanja novih terapija za melanom. Liječnici koriste klinička ispitivanja da utvrde koliko je neka nova terapija sigurna i učinkovita. Osobe koje se prijave u kliničko ispitivanje imaju priliku iskušati terapije u razvoju, ali samo izlječenje nije zagarantirano, a često nisu poznate niti moguće nuspojave.

Zadnja izmjena: 20.08.2019.

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.