Liječenje paničnog poremećaja


Liječenje paničnog poremećaja

Od lijekova najčešće se koriste antidepresivi iz SIPPS skupine (paroksetin, fluoksetin), triciklički antidepresivi (klomipramin), IMAO i anksiolitici za kratkotrajnu kontrolu anksioznosti (alprazolam). Dužu upotrebu benzodiazepina potrebno je radi razvoja ovisnosti izbjegavati, ali se antidepresivi koriste kroz barem 8 do12 mjeseci uz oprezno i postepeno povećavanje doza. Farmakološki tretman kada god je moguće potrebno je kombinirati sa nekom od psihoterapijskih

Utvrđen je povoljan ishod u 75-90% slučajeva, a prisutno je i održavanje pozitivnih rezultata u dvogodišnjem praćenju nakon završetka tretmana ukoliko se kombinira farmakološki i kognitivno-bihevioralni tretman. Osobe sa tim poremećajem koje su obuhvaćene kognitivno-bihevioralnim tretmanom također rjeđe koriste psihotropne medikamente. U kontrastu osobe koje koriste medikamente u 80% slučajeva pokazuju poboljšanje, ali je isto tako prisutno ponovno pojavljivanje simptoma nakon njihovog ukidanja.

Tekst priredio:
Sven Molnar, dr. med.

Zadnja izmjena: 21.08.2019.

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.