Diferencijalna dijagnoza Parkinsonove bolesti


Diferencijalna dijagnoza Parkinsonove bolesti

Simptome slične onima u Parkinsonovoj bolesti ima i veliki broj drugih neurodegenerativnih bolesti uzrokovanih infekcijama, toksinima, drogama i strukturnim oštećenjima mozga, pa ih je ponekad nemoguće razlikovati od Parkinsonove bolesti samo po kliničkoj slici.

Opširna anamneza i dijagnostičke pretrage kao što je neuroimaging mogu pomoći u postavljanju razlučne dijagnoze.

Zadnja izmjena: 07.01.2011.

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.