Liječenje ADHD-a


Liječenje ADHD-a

Psihoedukativne metode

  • u obitelji
  • u školi
  • djeteta

Psihoterapijske tehnike

  • djeteta
  • roditelja

Medikamentozna terapija

Lijekovi izbora su psihostimulansi, metilfenidat, dekstrotamfetamin/ amfetamin i dekstrotamfetamin te lijekovi koji nisu psihostimulansi, atomoksetin i bupropion. U slučaju negativnog odgovora na navedene lijekove mogu se dati alfa-2 agonisti ili antipsihotici posebice ako se radi o ADHD poremećaju u kombinaciji sa agresijom.

Važno je već prije početka školovanja znamo da se radi o ADHD poremećaju radi prihvata takvog djeteta, prilagođenog pristupa, organiziranja razrednog funkcioniranja, a posebice od samog početka školovanja uspostavljanja odnosa sa roditeljima u pravcu zajedničke suradnje i podrške.

Tekst priredila:
Prof. dr. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja, dr. med.

Zadnja izmjena: 22.08.2019.

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.