Važne činjenice vezane uz primjenu kemoterapije


Važne činjenice vezane uz primjenu kemoterapije

Ako vam je liječnik preporučio kemoterapiju kao dio plana liječenja, obratite pozornost na sljedeće informacije koje će vam pomoći da lakše odlučite koji oblik primjene kemoterapije želite.

Postavljanje posebnih rezervoara-pumpica pod kožu

 • Potrebno je kirurškim postupkom postaviti pumpicu.
 • Potrebno je ispirati pumpicu nakon svake upotrebe (hepariniziranje) ili jednom mjesečno ako se ne koristi.
 • Potrbna je zamjena igle i sustava za infuziju svakih 5 do 7 dana kod kontinuirane infuzije.
 • Samo stručno osoblje može rukovati s ovom pumpicom.
 • Potreban je kirurški postupak za uklanjanje pumpice kada ona više nije potrebna ili ako se inficira.
 • Postoji mogućnost infekcije.
 • Postoji mogućnost začepljenja katetera.
 • Na mjestu incizije nije potrebna daljnja obrada.
 • Može se dopustiti kupanje i plivanje.

Infuzija

 • Potrebno je često ispiranje kako bi se spriječilo začepljenje (hepariniziranje).
 • Promjena sterilnih zavoja za sprječavanje infekcije.
 • Ograničene aktivnosti i posao.
 • Moguće je šštećenje venske stijenke tijekom uvođenja.
 • Postoji rizik od infekcije.
 • Postoji mogućnost začepljenja kanile.
 • Postoji mogućnost infekcije kanile.
 • Postoji mogućnost paravenskog tijeka infuzije.
 • Moguće je istovremeno davanje više vrsta lijekova.
 • Kako bi se smanjila ozbiljnost nuspojava, infuziju je moguće davati sporije tijekom duljeg vremen.
 • Fizički ili psihološki faktori vezani uz ponavljana punktiranja vene mogu se riješiti.

Peroralna kemoterapija

 • Peroralne kemoterapijske lijekove možete uzimati kod kuće, neovisno o tome planirate li izbivanje od kuće, posjete prijateljima i sl., što vam omogućava da nastavite s uobičajenim načinom života.
 • Peroralna kemoterapija smanjuje potrebu planiranja dugotrajnih posjeta ambulantama ili klinikama u kojima biste dobivali IV infuzije.
 • Nisu vam potrebne pumpice, cjevčice, kanile, igle i zavoji.
 • Ne postoji mjesto davanja infuzije koje treba održavati.
 • Nema rizika od kvara prenosivih uređaja za infuzije.
 • Smanjen rizik od sepse ili infekcije zbog umetnutih katetera ili igli.
 • Nema potrebe za održavanjem IV putova ili drugih ulaznih kanila.

Zadnja izmjena: 22.08.2019.

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.