Dijagnosticiranje raka jednjaka


Dijagnosticiranje raka jednjaka

U bolesnika kod kojih postoji sumnja na rak jednjaka treba učiniti endoskopiju s citologijom i biopsijom. Iako pasaža jednjaka barijevom kašom može uputiti na opstruktivnu leziju, endoskopija je potrebna zbog biopsije i postavljanja patohistološke dijagnoze.

U bolesnika u kojih je otkriven rak jednjaka treba učiniti CT toraksa i abdomena radi utvrđivanja proširenosti tumora.

Ukoliko se ne utvrde metastaze, treba učiniti endoskopski ultrazvuk radi određivanja dubine prodora tumora i zahvaćenosti regionalnih limfnih čvorova.

Jednako tako, treba učiniti osnovne pretrage krvi, uključujući KKS, elektrolite i parametre jetrene funkcije.

rak-jednjaka-2b

Zadnja izmjena: 23.08.2019.

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.