Tipovi raka vrata maternice


Tipovi raka vrata maternice

Na rak pločastih stanica otpada 80 do 85 posto sveukupnog raka vrata maternice; većina ostatka otpada na adenokarcinome. Sarkomi i neuroendokrini tumori malih stanica su rijetki.

Invazivni rak pločastih stanica

Invazivni rak pločastih (skvamoznih) stanica vrata maternice je najčešći tip raka vrata maternice i najčešći maligni tumor ženskih spolnih organa širom svijeta. Najvjerojatnije počinje kao "CIN" s postepenom progresijom tijekom godina do "carcinoma in situ" - stanice raka nisu napredovale u dublje slojeve vrata maternice – i invazivni rak – rak je napredovao u dublje slojeve. Rak pločastih stanica vrata maternice je najčešći u starijih žena, ali se sve češće javlja i u mlađih žena.

Adenokarcinom

Adenokarcinom je drugi tip raka vrata maternice koji je najčešće povezan s HPV tipom 18. Teže ga je dijagnosticirati obzirom na lokaciju. Pojavnost u žena mu je manja, ali je agresivniji i ima manji postotak preživljenja.

Čimbenici rizika i pojavnost po dobi je slična za oba tipa raka vrata maternice.

Zadnja izmjena: 23.08.2019.

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.