Članovi Cybermed.hr-a - Naši dojmovi


Danas kada se nastavlja trend stresnog načina života i u 21.stoljeću, osobni problemi se očituju na koži kao našem najvećem organu. Tim više je internetska komunikacija s relevantnim odgovorima stručnjaka dragocjena. Da ne naglašavam problem spolno prenosivih bolesti i infekcija te alergijskih kožnih bolesti koje su u porastu.

Kontinuitet uspjeha informiranosti hrvatske populacije o kožnim i spolnim bolestima dovoljno govori o opravdanosti pokretanja zdravstvenog portala Cybermed.hr prije 10 godina. Posjećenost foruma Dermatovenerologija na Cybermed.hr-u bila je posebice velika u prvih 5 godina. Možda bi za daljnji uspjeh foruma Dermatovenerologija na Cybermed.hr-u u budućnosti bilo korisno organizirati vizualni kontakt (npr. video link). Osobni pristup i iskustvo rada liječnika na Cybermed.hr-u s odgovorima koji su ne samo akademski, nego i stručno-iskustveni daje ovom forumu dodatnu vrijednost.

Pomoći brzo onome kome je to najpotrebnije, cilj je foruma Dermatovenerologija.

Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić, dr. med.

 

Žene više brinu o svom zdravlju od muškaraca. U želji da o svakom problemu budu što potpunije obaviještene, češće posjećuju internetske stranice i aktivne su na portalima.

Ginekologija i perinatalna medicina opsežne su specijalnosti koje se brinu za cjelokupno zdravlje žena, za trudnoću, porođaj, kao i zdravlje novorođenčadi. Vrijedne su i preventivne aktivnosti u čuvanju zdravlja, plodnosti i menopauzalnoj medicini. Te su discipline u trajnom i brzom napretku.

Zato su desetgodišnje aktivnosti Cybermed.hr-a i u području ginekologije od posebne važnosti. Taj doprinos neprestano primjećujem u svojoj kliničkoj praksi. Obaviještene pacijentice kompetentno suodlučuju o pravilnoj dijagnostici, liječenju, prevenciji i rehabilitaciji brojnih problema i bolesti. Zato te internetske stranice smatram važnim doprinosom kliničkoj medicini, odnosno ginekologiji.

Prof. dr. sc. Velimir Šimunić, dr. med.

 

Prije 10 godina još nismo ni slutili  koliko će portal Cybermed.hr postati značajno komunikacijsko sredstvo na području medicine. Možda to najviše vrijedi u području medicine koja se bavi stigmatizirajućim disciplinama kao što je npr. psihijatrija. Naime, samom bolesniku, a i članovima njegove obitelji  često nije lako liječniku pričati o tome "kako ga truju", "kako ga progone neprijatelji" i slično, već je lakše komunicirati putem Interneta. Vrlo često su nam i članovi obitelji postavljali pitanja kako bi mogli pomoći svom članu obitelji, koji ima problema, a odbija pomoć. Tada bi, nakon nekoliko kontakata preko Cybermed.hr-a s članovima obitelji ili samim  bolesnikom, bolesnik osobno došao psihijatru i pristao na liječenje.

Zahvaljujući Cybermed.hr-u ove metode prihvaćanja liječenja su i u našoj sredini poprimile velike razmjere i korisne su i za nas terapeute te posebno za naše bolesnike, ali i za one koji sumnjaju da su bolesni, a zapravo se radi samo o varijanti ponašanja.

Prof. dr. sc. Vera Folnegović Šmalc, dr. med.

 

Moderna medicina podrazumijeva mnoge naslijeđene vrijednosti bez kojih nije moguće uspješno i učinkovito liječenje – dobar kontakt i povjerenje između liječnika i bolesnika, temeljitu anamnezu, procjenu nalaza i mogućnosti liječenja, razumljivo informiranje o rizicima i koristima.

Međutim, moderno vrijeme i suvremena informatička tehnologija donose nove načine interakcije i informiranja. Odličan primjer takve organizirane i formalno uređene komunikacije jest portal Cybermed.hr.

Uobičajeni laički forumi su sigurno dobro mjesto za izmjenu iskustava i informacija, ali ipak pate od određenih slabosti – anonimnost onih koji odgovaraju na pitanja (što nerijetko čine liječnici skrivajući se iza pseudonima korisničkog imena, izlažući se opasnosti pristranosti i konkuriranja s kolegama na dobronamjernim pitanjima bolesnika - forumaša), upitnost medikolegalnog aspekta, povjerljivosti informacija i slično.

Organizirana komunikacija poput one na Cybermed.hr-u nudi više. Komunikacija je konkretnija, otvorenija, odgovornija i vrlo vjerojatno za većinu korisnika nudi mogućnost preliminarne utemeljene informacije o najčešćim tegobama i dijagnozama s kojima se bolesnici susreću.

Doc. dr. sc. Robert Bernat, dr. med.

 

U povodu 10. godišnjice Cybermed.hr-a mogu sa zadovoljstvom istaći pozitivnu ulogu koju je u adekvatnom informiranju liječnika i farmaceuta odigrao Cybermed.hr.

Kao vrlo značajnu karakteristiku istakao bi činjenicu da su informacije na Cybermed.hr-u recenzirane i digestirane te su korisnicima priopćene u formi u kojoj je svatko mogao steći i procijeniti vjerodostojnost između ostaloga i na temelju priopćenog izvora informacije.

Sljedeća značajna prednost Cybermed.hr-a je svakao aktualnost pri ćemu posebno treba istaći aktualnost za našu sredinu koja je posebno na području lijekova svakako jedinstvena.

Ono što je za našu sredinu posebno važno, a treba se nadati da će i u slijedećim godinama biti pravilo ponašanja: konzultacija sa ekspertima pojedinih područja u slučajevima kada je informacija kontroverzna ili jednostavno traži širu interpretaciju.

Što drugo nego poželjeti da i u sljedećim godinama Cybermed.hr ispunjava važnu ulogu širenja provjerenih i pouzdanih informacija u ovoj svakodnevnoj pletori informacija, često neprovjerenih.

Prof. dr. sc. Igor Francetić, dr. med.

 

Uspješna suradnja portala Cybermed.hr i udruge Hrabri telefon traje od osnivanja samog portala u vidu službenog foruma Udruge na koji je do danas zaprimljeno velik broj upita od strane djece, njihovih roditelja, šire obitelji, stručnjaka koji rade s djecom te ostalih odraslih osoba koji imaju za cilj pomoći nekom djetetu iz njihove okoline. Najčešće se navedene osobe javljaju s tematikom zlostavljanja i zanemarivanja djece, ali se roditelji često javljaju i s problemima odgojnih savjeta. Često je forum Hrabrog telefona na portalu Cybermed.hr prvo mjesto na kojem se djeca obraćaju za pomoć sa svojim teškim životnim pričama.

Danas u doba kada djeca sve više koriste Internet i kada su im moderni načini komunikacije dostupni, dobro je djeci pružiti mogućnost pomoći i podrške putem Interneta. Hrabri telefon osim savjetovanja putem foruma, pomoć i podršku nudi i putem e-maila i putem chata. Naše iskustvo je da se djeca elektroničkim putem javljaju s težim temama u odnosu na Savjetodavnu liniju te smo primijetili da im komunikacija putem modernih tehnologija više odgovara zbog izraženijeg osjećaja anonimnosti.

Iznimno mi je zadovoljstvo što svojim znanjima i iskustvom možemo barem malo pomoći zabrinutim roditeljima koji se javljaju na forum Hrabrog telefona i potkategoriju Dječja psihologija!

Zahvaljujemo se portalu Cybermed.hr na dosadašnjoj suradnji kojom se omogućava pomoć i podrška onima kojima je to najvažnije - djeci.

Hana Hrpka, prof.
Predsjednica Hrabrog telefona

 

I nakon 10 godina odgovaranja na upite bolesnika na internetskom portalu Cybermed.hr, ponovit ću ono što sam rekao nakon prvih 5 godina: ova je komunikacija osobna, ma kako bila jednosmjerno anonimna. Da smo oboje anonimni, odgovori posjetitelju ne bi mogli biti vjerodostojni. A da smo oboje otkriveni, pitanje ne bi bilo osobno, već bi se prilagođavalo nekim općim kriterijima nad kojima bi bdjeli drugi radoznali posjetitelji foruma. Tko god pristupa na ovaj portal i misli da je njegovo pitanje impersonalno, vara se. Ako je namjerno impersonalno, onda je to nerazumijevanje svrhe foruma, ili manipulacija, čega je bilo, ima i još će biti. No s time se znamo nositi. Pitanja su postavljena od neke konkretne osobe, nekog konkretnog dana u neko konkretno vrijeme povodom određenog problema u djeteta, a nakon konzultacija, promatranja, čekanja ili bez svega toga. I s druge strane, ja odgovaram par sati poslije toga, u okolnostima koje se mogu na sličan način detaljizirati. Mogu se čitati slična pitanja i odgovori u repozitoriju foruma, ali, osim neke ideje kako da pristupi svojem problemu, roditelj će rijetko dobiti pravi, ili njegovoj situaciji najprimjereniji odgovor. Jednostavno zato, jer je ta komunikacija ima sasvim drugačijeg anonimnog aktera i tekla u sasvim drugačijim okolnostima, koje više nije moguće evocirati. Medicina ne postoji izvan prostora i vremena.

Htio bih upozoriti da svoje odgovore ne smatram repozitorijem nekih edukativnih prikaza bolesnika, već, više ili manje, određenim pokušajem stručnog odgovora na osobno postavljeno pitanje. Pravi odgovor ima svoj korijen u pravom pitanju, koje je uvijek osobno, a to se pokazuje kao sve veći problem, kako za bolesnike, tako i za mene koji odgovaram s druge strane. Bez autentičnog i pravog pitanja, nema niti pravog odgovora. Primjećujem stagnaciju pa čak i eroziju nečega što bi se moglo nazvati zdravim razumom u okviru opće medicinske kulture. Počinje ponestajati i jednog, i drugog (ili to ja imam privid?). To je, vjerojatno, izraženiji specifikum pedijatrije, nego drugih grana medicine. Svjedočimo sve većem distanciranju roditelja od problema svoje djece - i prebacivanju tih problema na razne stručnjake ili institucije. Ide to tako daleko, da neki roditelji proglašavaju pedijatre nadležnim za gotovo bilo koje pitanje koje ih muči u svezi s nekim problemom svojeg djeteta. Isotodbno ne osjećam da pedijatri prikladno ispravljaju takve netočne pretpostavke. I tako se mnoga od tih pitanja slijevaju i na pedijatrijski forum.

S obzirom da pedijatrija ne postoji niti zbog roditelja, niti zbog pedijatara, predviđam da će se, u nezamjetnom i nepriznatom nesporazumu u koji se znaju zaplitati odrasli akteri, pedijatrija po malo gubiti iz primarne zaštite. Jednostavno zato, jer takva ne može služiti djetetu. Smanjenjem pokrivenosti dječje populacije pedijatrima u primarnoj zaštiti, jačat će interes za internetsko savjetovanje. Onima koji za računalom budu ušli u tu eru, želim mnogo, mnogo uspjeha.

Prim. Darko Richter, dr. med.

 

U proteklim godinama, Cybermed.hr je svojim djelovanjem značajno popunio prazninu koja postoji na području medicinskog znanja, obrazovanja i informacija koje su nužne našem pučanstvu da bi unaprijedilo svoje zdravlje. Premda u radu Cybermed.hr-a sudjelujem tek od studenoga, 2005. sa zadovoljstvom sam odgovorio na mnoga pitanja postavljena na forumima Rak debelog crijeva i Rak dojke.

Nastojao sam davati jasne i potpuno istinite odgovore, osobito kada je trebalo dati prognozu i informacije o mogućnostima i uspješnosti liječenja. Povratne informacije mnogih bolesnika govorile su mi da sam im dao upravo one informacije koje su im nedostajale i koje su im bile potrebne da se u određenom trenutku odluče za neki određeni način liječenja ili neki određeni postupak. Posebo mi je zadovoljstvo bilo nadopuniti informacije koje su već dobili od svojih liječnika, a često sam nastojao problem prikazati i s drugog stajališta da bi zainteresirana osoba stekla potpuniju sliku i lakše donijela odluku.

Nažalost zloćudne bolesti kojima su forumi posvećeni često su neizlječive i tada sam nastojao pružiti utjehu, potporu i informacije o mogućim načinima liječenja koji bi mogli barem dovesti do produljenja preživljenja ili ublažavanja tegoba bolesnika. Nadam se da sam većini pružio odgovarajuće informacije. Sigurno u mnogim slučajevima nisam uspio pružiti potpunu ili odgovarajuću informaciju i ovdje se tim bolesnicima i članovima njihovih obitelji najiskrenije ispričavam.

Smatram vrlo važnim ovdje napomenuti da sam i sam čitajući odgovore kolega na drugim forumima i članke i prikaze u dijelu Cybermed.hr-a namijenjenom zdravstvenim radnicima stekao mnoga nova saznanja i korisne nove informacije o mnogim medicinskim problemima kojima se inače ne susrećem niti bavim u svojoj svakodnevnoj praksi.

Cybemed.hr je svojim trudom i zalaganjem u prošlim godinama okupio značajan broj eminentnih medicinskih stručnjaka i na jednom mjestu skupio enormnu količinu medicinskog znanja i informacija koje su lako, i što je najvažnije, besplatno dostupne svim zainteresiranim osobama. Na taj je način Cybermed.hr značajno doprinio širenju medicinskog znanja i zdravstvene kulture ne samo u Hrvatskoj nego i u svim okolnim državama u kojima se pučanstvo služi našim jezikom.

Također svojom koncepcijom i organizacijom čitavog  "site-a", Cybermed.hr značajno po kvaliteti i preglednosti odskače od sličnih, zdravstvenih portala kojih već postoji popriličan broj na našem jeziku i to ga čini najznačajnijim zdravstvenim portalom na hrvatskom jeziku. Sa zadovoljstvom ću nastaviti i u budućnosti surađivati na Cybermed.hr-u koliko god mi to bude vrijeme dopuštalo.

Prim. mr. sc. Rudolf Tomek, dr. med

 

Nakon 10 godina postojanja, Cybermed.hr i dalje pruža kvalitetne i pouzdane informacije iz svih područja medicine. Danas, kada smo zatrpani s golemom količinom podataka, projekti kao što je Cybermed, pomažu svima u procjeni njihove vrijednosti i koristi.

Prof. dr. sc. Vida Demarin, dr. med.

 

Zdravstveni portal Cybermed.hr i forum Dermatovenerologija tijekom proteklih 10 godina pridonijeli su boljoj informiranosti i edukaciji šire populacije o kožnim i spolnim bolestima.

Posjetioci portala, bolesnici i članovi njihovih obitelji dobivali su brze, konkretne odgovore i razne savjete na anonimna pitanja vezana za određene bolesti i probleme koji ih tište.

Iako u dermatovenerologiji najčešće nije moguće postavljati dijagnoze i propisivati terapiju preko računala, moguće je davati pojašnjenja o pojedinim bolestima i metodama liječenja koje bolesnici nisu dobili ili tražili tijekom posjeta liječniku. Također su ovim putem u mogućnosti dobiti informacije gdje, kome i kada se javiti zbog određenog problema.

Dr. sc. Krešimir Kostović, dr. med.

 

Svojim djelovanjem kroz zadnjih pet godina, portal Cybermed.hr  je nadopunio jednu veliku prazninu u komunikaciji između struke i pacijenta. Njegovim djelovanjem na zdravstvenom prosvjećivanju javnosti, omogućeno je da aktualne medicinske informacije i novosti stignu do onih koji ih trebaju na vrijeme. Putem raznih stručnih foruma pacijenti mogu dobiti relevantne odgovore stručnjaka, što im bitno olakšava rješavanje njihovih zdravstvenih problema, a često i snalaženje u njima dotad nepoznatim situacijama. Istakao bih zadržavanje uvijek stručne razine komunikacije, bez koketiranja sa tako  prisutnim medijskim žutilom, što ja osobno izrazito cijenim.

Dean Cekić, dr. dent. med.

 

Kroz svoj doprinos u radu foruma na Cybermed.hr-u, suočio sam se sa činjenicom da je u našem društvu, prisutan kroničan nedostatak edukacije o spolnosti i reproduktivnom zdravlju općenito. Stoga Cybermed.hr smatram iskorakom koji će značajno doprinjeti podizanju edukacije o ovim temama na višu razinu.

Dejan Šakoronja, dr. med.

Zadnja izmjena: 31.05.2011.

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.