Povećanje bolesnikove sigurnosti uvođenjem piktograma


Povećanje bolesnikove sigurnosti uvođenjem piktograma

Piktogrami su jednostavni i jasni crteži koji predočuju odabrane upute i time pomažu pacijentima prikladnije čuvanje i uporabu lijekova. Upotrebljavaju se uz pisane ili usmene obavijesti i upute pacijentima kao podsjetnik kako pravilno uzimati ili spremiti lijek. Budući da svaki pojedinac može različito protumačiti pojedini piktogram, oni ne smiju biti jedina pomoć pri prijenosu informacija pacijentu.

Za prikaz piktograma rabe se tri različita geometrijska oblika. Krug s dijagonalnom crtom prikazuje naredbu "ne čini", trokut označuje mjere opreza, a pravokutnikom se pokazuje  kako upotrijebiti lijek. Ako piktogram prenosi poruku kako pacijent treba ili ne treba uzeti lijek, na piktogram je umetnut crtež osobe u činu uzimanja lijeka, a ako upućuje kako treba rukovati s lijekom, umetak prikazuje spremnik za lijekove s oznakom Rx.

Piktogrami u formi pripovjetke (Pictograms: The Storybook concept)

Svjetska farmaceutska federacija (International Pharmaceutical Federation, FIP) uvodi piktograme u ljekarničku praksu kao pomoć slabije pismenim osobama te za lakše razumijevanje uputa pisanih na stranim jezicima, uz nastojanje da budu razumljivi pacijentima različitih kultura.

Prema prijedlogu FIP-a, umjesto jednog kompleksnog crteža, piktogrami bi trebali biti povezani i činiti niz slika (pričati priču) kojima bi se prenio niz pojedinačnih radnji. Trebali bi prikazati sljedeće:

 • indikaciju
 • količinu
 • oblik lijeka
 • način primjene lijeka
 • učestalost primjene lijeka
 • dodatne informacije
 • ograničenja uz alkohol
 • primjenu u odnosu na hranu
 • zaštita od dosega djece

Svaki od tih dijelova trebalo bi rastaviti na elemente koji se dijele u dvije kategorije:

 • Generičke, koje mogu razumjeti ljudi bilo koje kulture ili porijekla (primjerice: dvije tablete)
 • One koji za razumijevanje zahtijevaju kulturno specifične sadržaje (primjerice: tip hrane svojstven određenoj kulturi).

Piktogramski scenarij (pictogram storyboard) treba biti tiskan na papiru veličine A4, portretne ili pejzažne orijentacije te se sastojati od četiri područja s najviše četiri piktograma u svakom retku.

Uporaba piktograma u praksi

U nekoliko istraživanja provedenih u različitim dijelovima svijeta (SAD, Velika Britanija, Južnoafrička Republika, Malta, Italija, Finska) utvrđeno je da se uz uporabu piktograma kod pacijenata povećalo pridržavanje uputa pri uzimanju lijeka (compliance). Pacijenti su bolje razumjeli za što im je pojedini lijek propisan i kako ga rabiti kada su pisanim uputama bili dodani piktogrami.

Istraživanja su također pokazala da svi piktogrami nisu jednako razumljivi. Pojedine piktograme je ispravno čitalo više od 80 posto ispitanika, dok je neke razumjelo manje od 20 posto ispitanika. Različito je razumijevanje bilo uvjetovano i kulturom iz koje dolaze ispitanici. U tom su području potrebna poboljšanja da bi piktogrami bili što razumljiviji većini pacijenata.

Pacijenti pri dolasku u zdravstvene ustanove (ordinacije, ljekarne, laboratorije i sl.), često su u strahu, rastreseni, ili pak slabijeg pamćenja te ne razumiju upute koje im daju zdravstveni djelatnici, ili zaborave kako trebaju uzimati pojedini lijek i na što trebaju paziti kod uzimanja.

Piktogrami bi u ovim slučajevima bili od velike pomoći jer olakšavaju pristup pacijentima, a naljepnice na pakovanjima lijeka bi ih podsjećale na upute zdravstvenih djelatnika dobivene usmenim putem.

Zaključak je da su piktogrami dobra pomoć pisanim uputama, ali da još treba raditi na njihovoj  razumljivosti i da nikako ne smiju biti jedini izvor informacija o načinu uzimanja lijeka. 

Uporaba piktograma u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je zanimljiva mogućnost korištenja piktograma u ljekarni kao pomoć ljekarnicima u komunikaciji s pacijentima, posebice onima koji dolaze iz drugih zemalja i naročito u ljekarnama koje se nalaze u turističkim sredinama. To bi dovelo do boljeg pridržavanja uputa, a time i povećanja sigurnosti primjene lijeka.

U nas piktogrami nisu u službenoj uporabi pa predlažemo uključivanje u projekt FIP-a kako bismo pridonijeli istraživanju, u koje bi bili uključeni praktičari i pacijenti, za povećanje razumljivosti piktograma te njihovo uvođenje s ciljem povećanja sigurnosti primjene lijekova.

Zadnja izmjena: 25.08.2019.

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.