Pacijenti s rakom dojke koji se liječe alpelisibom imaju povišenu razinu šećera u krvi


Pacijenti s rakom dojke koji se liječe alpelisibom imaju povišenu razinu šećera u krvi

Novo istraživanje otkrilo je povišene stope visokog šećera u krvi ili hiperglikemije među pacijenticama s rakom dojke koje su liječene lijekom alpelisibom. Alpelisib cilja na protein fosfoinozitid 3-kinazu (PI3K) koji je uključen u rast stanica i kada mutira može doprinijeti raku.

Nažalost, ciljanje na PI3K može dovesti do hiperglikemije kao nuspojave koja, ako je teška, može rezultirati dehidracijom ili oštećenjem bubrega i može zahtijevati hospitalizaciju.

Među pacijentima liječenim alpelisibom kao standardnom terapijom, stopa hiperglikemije bila je 80,3%, a stopa ozbiljne hiperglikemije bila je 40,2%.

Kada se počne uzimati alpelisib, hiperglikemija se obično razvije unutar prva dva tjedna liječenja.

Izvor:
Cancer

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.