Preživljavanje kod raka jednjaka stadija I slično za ranu i odgođenu operaciju


Preživljavanje kod raka jednjaka stadija I slično za ranu i odgođenu operaciju

Preživljavanje od raka jednjaka u stadiju I slično je kod ranog  i odgođenog kirurškog zahvata, dok je za rak jednjaka u stadiju II/III petogodišnje preživljavanje poboljšano ranom operacijom - ezofagektomijom, ukazuju rezultati nove studije.

Preživljavanje je uspoređeno za ranu (0 do 4 tjedna nakon dijagnoze) u odnosu na odgođenu (12 do 16 tjedana nakon dijagnoze) ezofagektomiju među pacijentima s rakom jednjaka stadija I te za ranu (9 do 17 tjedana nakon dijagnoze) ) u odnosu na odgođenu (21 do 29 tjedana nakon dijagnoze) ezofagektomiju kod bolesnika sa rakom jednjaka u stadiju II/III koji su primili pravovremenu kemoradijaciju (0 do 4i tjedna nakon dijagnoze).

Inače, rak jednjaka je češći kod muškaraca nego kod žena. Životni rizik od raka jednjaka u SAD-u je oko 1 od 125 u muškaraca i oko 1 od 417 u žena. 

Izvor:
Journal of the American College of Surgeons

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.