Električna stimulacija mozga može poboljšati gutanje nakon moždanog udara


Električna stimulacija mozga može poboljšati gutanje nakon moždanog udara

Američko istraživanje provedeno na 14 bolesnika koji su sedam dana ranije pretrpjeli moždani udar pokazalo je da primjena neinvazivne električne stimulacije mozga može pomoći takvim bolesnicima da izbjegnu potencijalno opasan problem otežanog gutanja, disfagije.

Otežano gutanje, disfagija, česta je i ozbiljna komplikacija moždanog udara, kod koje može doći do trahealne aspiracije, tako da hrana umjesto u želudac ulazi u dušnik, što može uzorokovati upalu pluća, otežati oporavak bolesnika te produžiti hospitalizaciju ili čak povećati rizik od smrti. 

Neinvazivna električna stimulacija mozga (Transcranial Direct Current Stimulation) koja je primjenjena u ovom istraživanju koristi slabu električnu struju koja se prenosi putem elektroda postavljenih na glavu kako bi se povećala aktivnost u ciljanim područjima mozga.

Obzirom da je ovo istraživanje provedeno na malom broju ispitanika znanstvenici ističu da su potrebna dodatna istraživanja.

Izvor:
Stroke

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.