Hipertenzija u tinejdžera povezana s oštećenjem srca


Hipertenzija u tinejdžera povezana s oštećenjem srca

Prema rezultatima nove studije, izgleda da hipertenzija (visoki krvni tlak) može prethoditi preuranjenom oštećenju srca kod mladih odraslih osoba.

Analiza je pokazala da se prevalencija povišenog sistoličkog krvnog tlaka povećala sa 6,4 na 12,2 posto, hipertrofije lijeve klijetke (LV) s 3,6 na 7,2 posto, a dijastoličke disfunkcije lijeve klijetke s 11,1 na 16,3 posto. Uočena je povezanost između kumulativno povišenog sistoličkog krvnog tlaka i pogoršanja hipertrofije lijeve klijetke u žena (omjer izgleda, 1,61).

I kod muškaraca i kod žena, povišeni sistolički krvni tlak bio je povezan s pogoršanjem dijastoličke disfunkcije lijeve klijetke. Uočena je povezanost između povišenog dijastoličkog krvnog tlaka i pogoršanja hipertrofije lijeve klijetke i kod muškaraca i kod žena. Viši osnovni sistolički tlak bio je povezan s dijastoličkom funkcijom lijeve klijetke (β = 0,09), ali ne i masom lijeve klijetke indeksiranom za visinu 2,7 pri praćenju. Viši početni srčani indeksi nisu bili povezani sa sistoličkim krvnim tlakom tijekom praćenja, ali viši početni dijastolički krvni tlak bio je povezan s višim srčanim indeksima praćenja, osim dijastoličke funkcije lijeve klijetke

Prema mišljenju stručnjaka, ovi novi dokazi o štetnom učinku visokog krvnog tlaka i primarne hipertenzije na srce mlade populacije su alarmantni.

Izvor:
The Journal of Pediatrics

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.