Lijek metformin može usporiti kognitvni pad povezan sa starenjem


Lijek metformin može usporiti kognitvni pad povezan sa starenjem

Lijek za dijabetes tipa 2, metformin, može imati neočekivanu, ali pozitivnu, nuspojavu. Naime, novo istraživanje pokazalo je da ljudi koji uzimaju spomenuti lijek imaju znatno sporiji kognitivni pad kako stare. Također, u njih je uočena i manja učestalost demencije.

Smatra se da ovi rezultati pružaju novu nadu kako da se smanji rizik od demencije kod osoba s dijabetesom tipa 2 i potencijalno onih bez dijabetesa.

Inače, metformin pomaže tijelu da učinkovitije koristi hormon inzulin. Također, metformin je poznat kao senzitizator inzulina.

Međutim, treba spomenuti da metformin ima i niz drugih učinaka u stanicama koji omogućuju da stanice ostanu metabolički zdrave.

Jednako tako, treba reći da stručnjaci smatraju da dijabetes tipa 2 ili rezistencija na inzulin mogu imati ulogu u degeneraciji moždanih i živčanih stanica, kao i dovesti do štetnih promjena na krvnim žilama. 

Ovo istraživanje je pokazalo da su ljudi s dijabetesom koji nisu uzimali metformin imali pet puta veći rizik od razvoja demencije tijekom istraživanja.

Inače, ovo nije prva studija koja je pokazala da je primjena metformina povezana s nižim rizikom od demencije. 

Izvor:
Diabetes Care

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.