Promjena zakona omogućiti će uporabu indijske konoplje u medicinske svrhe


Promjena zakona omogućiti će uporabu indijske konoplje u medicinske svrhe

Povjerenstvo za analizu i preporuke primjene indijske konoplje i kanabinoida u medicinske svrhe održalo je 12. siječnja prvi sastanak pod predsjedanjem dr. med. Ognjena Brborovića, na kojem su razmatrane preporuke za moguće izmjene zakonodavstva vezane uz indijsku konoplju i pregled lijekova baziranih na indijskoj konoplji, a koji su u upotrebi u Europskoj uniji.

Povjerenstvo je, imajući u vidu novije znanstvene i medicinske spoznaje, te činjenicu da bolesnici u Republici Hrvatskoj kupuju indijsku konoplju na crnom tržištu, istaknulo da nužno regulirati uzgoj, preradu, promet i propisivanje indijske konoplje u medicinske svrhe. Stoga je potrebno promijeniti postojeće zakonodavstvo te uvesti efikasne mehanizme kontrole sve kako bi se omogućila uporaba indijske konoplje u medicinske svrhe i spriječila zlouporaba.

Kako bi se ostvario cilj reguliranja uporabe indijske konoplje u medicinske svrhe, Povjerenstvo smatra kako je potrebno donijeti odgovarajuće normativne akte te dopuniti Zakon o suzbijanju zlouporabe droga i izmjestiti indijsku konoplju  iz I skupine droga po Konvenciji iz 1971.

Povjerenstvo tumači da Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (NN 80/13) u članku 3. općenito dopušta uporabu droge u medicinske svrhe uz ovim Zakonom opisanu regulaciju. Budući da uporaba indijske konoplje u medicinske svrhe nije regulirana ovim Zakonom svako korištenje se smatra zlouporabom. Također, ovim Zakonom je u Republici Hrvatskoj dozvoljen uzgoj, prerada i promet isključivo za opijumski mak u medicinske svrhe te bi na isti način trebalo regulirati indijsku konoplju, ocijenilo je Povjerenstvo (čl. 28. Konvencije iz 1961. izrijekom navodi da se zemljama potpisnicama dopušta uzgoj indijske konoplje uz primjenu analogne kontrole kao za opijumski mak). Ujedno, preporuka Povjerenstva je da se generički definira ova problematika kako bi Zakon vrijedio i za druge biljke za koje se pokaže da imaju ljekovito djelovanje a nalaze se na Popisu droga.

Na važećem Popisu droga (NN 156/2014) indijska konoplja je smještena u skupinu I koja prema članku 7. dozvoljava "korištenje droge u veoma ograničene medicinske svrhe"  što iznimno komplicira i poskupljuje kontrolu prometa droge te u konačnici čini liječenje dostupnim tek u eksperimentalne svrhe (npr. LSD za liječenje depresije). Po uzoru na druge EU zemlje, potrebno je indijsku konoplju izmjestiti u skupinu II ili III kako bi se prema članku 9. (Konvencija UN o psihotropnim tvarima iz 1971) mogao izdavati kao lijek, "ugovornice zahtijevaju da se tvari iz skupina II, III ili IV izdaju ili prodaju pojedincima  samo uz liječnički recept".  

Budući da trenutno važeći Zakon ne dopušta korištenje indijske konoplje u medicinske svrhe što je dovelo do neodržive situacije da teški bolesnici završavaju na sudu pod prijetnjom zatvorskih kazni, promjena Zakona omogućiti će ostvarenje opisanih ciljeva.

Previsoka cijena indijske konoplje koja se koristi u medicinske svrhe također može učiniti lijek nedostupnim pacijentima, ocijenilo je Povjerenstvo.
Izvor:
MZ RH

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.