Pušenje može pogoršati ishod komplikacije trudnoće


Pušenje može pogoršati ishod komplikacije trudnoće

Nova studija pokazala je da su trudnice koje puše i razviju preeklampsiju tijekom trudnoće posebno izložene riziku od komplikacija povezanih s preeklampsijom, uključujući i prijevremeni porod, nisku porođajnu težinu i rođenje mrtvog djeteta.

Inače prijašnja istraživanja povezivala su pušenje u trudnoći s manjim rizikom za razvoj preeklampsije.

Preeklampsija je sindrom obilježen naglim porastom krvnog tlaka nakon 20. tjedna trudnoće i nakupljanjem proteina u mokraći. Većina žena s preeklampsijom rodi zdravo dijete, no preeklampsija se može razviti u po život opasno stanje, eklampsiju, što može uzrokovati napadaje ili komu.

Preeklampsija također može usporiti rast fetusa i povećati rizik od prijevremenog poroda te abrupcije posteljice kod koje može doći teških krvarenja koja mogu biti za majku i dijete  po život opasna.

Studija je pokazala da je 9 posto trudnica koje su pušile rodilo djecu koja su bila mala za njihovu gestacijsku dob, dok je učestalost rođenja takve djece kod trudnica koje nisu pušile, ali su imale preeklampsiju bila 5 posto.

Isto tako nešto više od 3 posto trudnica koje su pušile i razvile preeklampsiju pretrpjelo je abrupciju posteljice, nasuprot 0,7 posto trudnica s istim stanjem koje nisu pušile.

Izvor:
Reuters

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.