Revolucionarna stopa odgovora na terapiju za metastatski karcinom bubrežnih stanica


Revolucionarna stopa odgovora na terapiju za metastatski karcinom bubrežnih stanica

Prema rezultatima nove studije, primjena kombinacije imunoterapije i VEGF inhibitora u liječenju metastatskog karcinoma bubrežnih stanica rezultirala je revolucionarnom stopom odgovora. Naime, čak je 73 posto pacijenata s metastatskim rakom bubrežnih stanica, postiglo objektivan odgovor na kombinaciju aksitiniba i pembrolizumaba.

Nakon, primjene spomenute kombinacije, prosječno preživljavanje bez napredovanja bolesti iznosilo je 20,9 mjeseci, a prosječno trajanje odgovora 18,6 mjeseci.

Kombinacija aksitiniba i pembrolizumaba bila je dva puta učinkovitija od djelotvornosti kada se spomenuti lijekovi koriste sami.

Smatra se da bi ova kombinacija mogla predstavljati veliki napredak u liječenju raka bubrega, te bi mogla pomoći u definiranju učinkovitih kombinacija sličnih lijekova za druge karcinome.

Inače, prosječno preživljavanje bez napredovanja bolesti kod pacijenata liječenih sunitinibom ili pazopanibom iznosi 8 do 12 mjeseci.

Izvor.
Lancet Oncology

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.