Risankizumab učinkovit u liječenju psorijatičnog artritisa


Risankizumab učinkovit u liječenju psorijatičnog artritisa

Risankizumab pruža dugoročne koristi kod pacijenata s psorijatičnim artritisom (PsA) koji nisu postigli odgovarajući odgovor na prethodne terapije, ukazuju rezultati nove studije.

U ovom istraživanju stručnjaci su procijenjivali 52-tjednu učinkovitost i sigurnost risankizumaba u pacijenata s aktivnim psorijatičnim artritisom koji su prethodno imali neadekvatan odgovor/netoleranciju na jednu ili dvije biološke terapije ili jednu ili više konvencionalnih, sintetskih antireumatskih lijekova koji modificiraju bolest. Pacijenti su nasumično raspoređeni na risankizumab ili placebo u tjednima 0, 4 i 16, pri čemu su svi pacijenti primali risankizumab svakih 12 tjedana od 28. do 208. tjedna.

Pokazalo se da je u 24. tjednu 51,3 posto pacijenata liječenih risankizumabom (224 pacijenta) postiglo ≥20 posto poboljšanja po ACR20 kriterijima naspram 26,5 posto pacijenata liječenih placebom (220 osoba). ACR20 je u 52. tjednu postiglo 58,5 posto pacijenata koji su kontinuirano primali risankizumab naspram 55,7 posto pacijenata koji su prešli s placeba na risankizumab u 24. tjednu. Druge mjere učinkovitosti pokazale su slične trendove. 

Primjetno je da je učinkovitost održana primjenom risankizumaba svakih 12 tjedana, dok se slični inhibitori interleukina-23 primjenjuju svakih osam tjedana, ističu stručnjaci.

Risankizumab je humanizirano imunoglobulinsko G1 (IgG1) monoklonsko protutijelo koje se visokim afinitetom selektivno vezuje za podjedinicu p19 ljudskog citokina interleukina 23 (IL-23) bez vezivanja za IL-12 i inhibira njegovu interakciju s kompleksom receptora za IL-23. IL-23 je citokin koji sudjeluje u upalnim i imunosnim odgovorima. Blokiranjem vezivanja IL-23 za njegov receptor, risankizumab inhibira o interleukinu-23 ovisnu staničnu signalizaciju i oslobađanje proupalnih citokina.

Izvor:
Rheumatology

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.