Valovi vrućine povezani sa slabijim verbalnim pamćenjem


Valovi vrućine povezani sa slabijim verbalnim pamćenjem

Ukoliko imate poteškoća s pronalaženjem prave riječi kako bi se jasno izrazili ili da ispravno zapamtite priču, možda za to možete okriviti menopauzu. Naime, novo istraživanje sugerira da su fiziološki valovi vrućine povezani sa smanjenim verbalnim pamćenjem i s promjenama u funkciji mozga tijekom kodiranja i pronalaženja pamćenja, posebno u hipokampusu i prefrontalnom korteksu. 

Inače, i neke ranije studije su povezivale slabljenje verbalnog pamćenja s menopauzom.

Iako su potrebne veće studije kako bi se u potpunosti procijenila pouzdanost povezanosti valova vrućine i izmijenjene moždane funkcije, ovo istraživanje ipak pruža nove uvide u specifična područja mozga koja su uključena u pamćenje, a na koja izgleda mogu utjecati valovi vrućine.

Izvor:
Menopause

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.