Alendronat smanjuje kardiovaskularni rizik nakon prijeloma kuka


Alendronat smanjuje kardiovaskularni rizik nakon prijeloma kuka

Izgleda da bisfosfonat alendronat značajno smanjuje rizik od kardiovaskularnih događaja u bolesnika liječenih bisfosfonatima nakon prijeloma kuka, ukazuje nova studija.

U bisfosfonate, lijekove za osteoporozu, ubrajaju se etidronat, pamidronat, alendronat, risedronat, tiludronat, ibandronat i zoledronat.

Rezultati su pokazali da alendronat smanjuje smrtnost od kardiovaskulane bolesti za 67 posto, a rizik od srčanog udara za 45 posto. Bisfosfonati koji sadrže dušik preporučuju se za sekundarnu prevenciju prijeloma kosti kod bolesnika koji su izloženi većem riziku od prijeloma kosti.

 Međutim, diljem svijeta se bisfosfonati nedovoljno koriste zbog zabrinutosti pacijenata o potencijalnim nuspojavama.

Izvor:
Journal of Bone and Mineral Research

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.