ANSM upozorava na rekreativnu drogu "Purple Drank"


ANSM upozorava na rekreativnu drogu "Purple Drank"

Francuska Nacionalna agencija za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda (ANSM) upozorava farmaceute i druge zdravstvene djelatnike, pa čak i djelatnike koji rade s mladima, na "Purple Drank" (ljubičasto piće). Ovo su piće kao rekreativnu drogu kreirali adolescenti starosti od 12 godina na više pa sve do mladih odraslih, a koje se sastoji od kodeina i prometazina (bilo u obliku sirupa, komprimiranih oblika ili drugih peroralnih otopina).

Nije riječ o novom fenomenu. Još 2013. godine ANSM je po prvi puta skrenula pozornost na isti problem. Međutim, od tada, njegova se uporaba širi i sve češće se uočava među mladima. Prema izvješću Komisije za sedative i psihotropne lijekove iz rujna 2015. godine, "reperske" grupe i sportaši promicali ovaj "pripremljeni napitak". ANSM apelira na ljekarnike da prijave sve sumnjive zahtjeve, ali i slučajeve ovisnosti ili zlouporabe koji bi mogli dovesti do hospitalizacije.

Agencija je već 2014. godine upozorila ljekarnike na moguću zlouporabu lijekova protiv kašlja koje sadrže dekstrometorfan, te ponovno upozorava na istu. Nadalje, poziva na najveću budnost i prismotru "bilo koje primjene lijekova koji sadrži derivat opijata ili antihistaminik koji će izgledati sumnjivo, a naročito kod mladih odraslih i adolescenata."

U travnju 2015.,  Nacionalno udruženje farmaceuta u Francuskoj je izdalo dokument za ljekarnike o rekreativnoj uporabi droga.

Iz Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD) zbog ovog fenomena poručuju: "Kodein je prisutan u nekim bezreceptnim lijekovima kombiniranog sastava za liječenje boli, dekstrometorfan je prisutan u nekim bezreceptnim lijekovima za primjenu kod kašlja, te simptoma gripe ili prehlade. Paracetamol, jedan od najsigurnijih lijekova, nažalost se sve više zlorabi među mladima koji se na društvenim mrežama u video snimkama natječu tko će podnijeti više predozirane količine paracetamola ("Paracetamol challenge"). Iz tog razloga nije naodmet ponoviti - LIJEK NIJE ROBA, stoga apeliramo na Ministarstvo zdravlja RH, javnost i zdravstvene stručnjake da se u interesu zdravlja građana Hrvatske odlučno suprotstave liberalizaciji prodaje bezreceptnih lijekova i dostavljanju lijekova na kućnu adresu, zbog evidentnog rastućeg javnozdravstvenog rizika u zlorabi spomenutih lijekova kao rekreativne droge, a roditelje i odgajatelje pozivamo da informiraju djecu i mlade o rizicima i opasnostima ovakvog "kemijanja" s lijekovima."

Izvor:
HFD

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.