Arsen povezan s rizikom od raka bubrega


Arsen povezan s rizikom od raka bubrega

Nova studija pokazala je da su osobe koje imaju umjereno povišenu razinu arsena u mokraći izložene većem riziku za razvoj raka bubrega, osobito ako imaju i povišeni krvni tlak i bubrežnu bolest

Tako je rizik od razvoja raka bubrega u osoba koje imaju jedan od ta dva čimbenika rizika četiri puta veći.

Rezultati ove studije ne dokazuju da arsen doprinosu razvoju raka bubrega. Prema mišljenju znanstvenika rezultati ovog istraživanja mogli bi se tumačiti i na način da rak bubrega uzrokuje slabljenje sposobnosti bubrega da filtrira otpadne tvari iz tijela te na taj način dovodi do povišenja razine arsena u mokraći.

Arsen je element kojeg se može naći u tlu, kamenju, zraku i hrani, a njegova prisutnost u okolišu može biti i posljedica industrijske aktivnosti.

Znatna izloženost arsenu može dovesti do raka, a kronična izloženost arsenu, čak i blago povišenim razinama, povezana je s povišenim krvnim tlakom i dijabetesom tipa 2.

Izvor:
Journal of Urology

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.