Bolničke uputnice bez vremenskog ograničenja od 60 dana


Bolničke uputnice bez vremenskog ograničenja od 60 dana

Na 11. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) donesena je odluka o ukidanju vremenskog ograničenja za realizaciju specijalističkih uputnica koje izdaju bolnički liječnici.

Naime, do sada je to bilo 60 dana, što se pokazalo kao jedan od ograničavajućih faktora za izdavanje "internih" bolničkih uputnica, te je  odgovornost za upućivanje na specijalističke preglede bila potpuno prebačena na liječnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Kako bi se razlikovale specijalističke uputnice koje se propisuju unutar bolničkih zdravstvenih ustanova i one koje izabrani liječnici propisuju za specijalističke preglede, za bolničke uputnice ponovno je uveden termin "interne" uputnice.

Magnetska rezonanca u bolnici Sveta Katarina

Radi smanjenja lista čekanja HZZO je sa Specijalnom bolnicom za ortopediju, kirurgiju, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sveta Katarina u Zaboku ugovorio dva tima za provođenje postupka magnetske rezonance (MR). Time je na zahtjev Ministarstva zdravlja interventno ugovoreno provođenje postupka magnetske rezonance kako bi se pacijentima Krapinsko–zagorske županije olakšalo obavljanje spomenute pretrage s obzirom da je do sada nisu mogli obaviti na svom području već su morali putovati u veće centre. 

Lakše do ortopedskih pomagala

Oboljeli od rijetkih i kroničnih bolesti kao i bolesnici kod kojih se ne očekuje poboljšanje zdravstvenog stanja moći će lakše do ortopedskih pomagala koja nisu u Popisu pomagala, na prijedlog nadležnog liječnika (izabrani liječnik ili specijalist).

Osiguranici će moći ubuduće bez vremenskih ograničenja, na dulji rok ostvariti pravo na pomagalo koje nije utvrđeno u Popisu pomagala, a koje  im je bilo ranije odobravano. Ova će novina uvelike olakšati put do ortopedskih pomagala i ukinuti nepotrebno administriranje.

Ortopedska pomagala na 22 nove lokacije 

Temeljem odluke Upravnog vijeća biti će sklopljeni ugovori sa 13 novih isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala na 15 novih lokacija, a s dosadašnjim isporučiteljima biti će sklopljeni ugovori za isporuku na 7 novih lokacija. Time je znatno povećana dostupnost zdravstvene zaštite i ortopedskih i drugih pomagala osiguranicima.

Tri liječnička tima za teško oboljele

HZZO je prihvatio ponude za sklapanje ugovora o provođenju posebnih programa u djelatnosti palijativne medicine (skrb o pacijentima s neizlječivom bolešću) za tri liječnička tima na primarnoj razini u okviru Doma zdravlja Zagreb-Centar, Doma zdravlja Istarske županije i Doma zdravlja Čakovec. Za financiranje spomenutih programa HZZO će do kraja godine izdvojiti 350.000 kuna.

 

 

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.