Brentuksimab poboljšava stopu preživljenja pacijenata s Hodgkinovim limfomom


Brentuksimab poboljšava stopu preživljenja pacijenata s Hodgkinovim limfomom

Američko istraživanje u kojem je sudjelovalo 329 pacijenata s Hodgkinovim limfomom pokazalo je da primjena lijeka brentuksimab vedotina udvostručuje vrijeme bez progresije bolesti u pacijenata u kojih je izvršena transplantacija matičnih stanica.

Tijekom istraživanja pacijenti su primili 16 ciklusa infuzije brentuksimab vedotina, jedan svaka tri tjedna, ili placebo. Nakon dvije godine, u 65 posto pacijenata na brentuksimabu nije zapaženo napredovanje bolesti, naspram 45 posto njih na placebu.

Preživljenje bez progresije za pacijente na brentuksimabu je iznosilo 43 mjeseca, a za pacijente na placebu 24 mjeseca.

Također, treba spomenuti da je brentuksimab vedotin postao standardna terapija za pacijente s Hodgkinovim limfomom, kojima je izvršena transplantacija matičnim stanicama, a bolest se ponovno pojavila.

U SAD-u se svake godine otkrije oko 9.000 novih slučajeva Hodgkinovog limfoma, a više od 1.100 pacijenata umre. Hodgkinov limfom najviše pogađa mlađe osobe.

Inače, spomenuti lijek je registriran i u Republici Hrvatskoj.

Izvor:
The Lancet

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.