Ciljana terapija može ublažiti tešku plućnu hipertenziju


Ciljana terapija može ublažiti tešku plućnu hipertenziju

Prema rezultatima istraživanja koje je provedeno u Njemačkoj primjena ciljane terapije može smanjiti smrtnost pacijenata s teškom plućnom hipertenzijom uslijed bolesti pluća i/ili hipoksemije (grupa 3).

Naime, pokazalo se da primjena antagonista endotelin-receptora i analoga prostaciklina koji su inače odobreni za liječenje plućne arterijske hipertenzije i inhibitora fosfodiesteraze 5 (PDE5), koji su odobreni za liječenje erekcijske disfunkcije, može značajno produljiti život pacijentima s plućnom hipertenzijom uslijed bolesti pluća i/ili hipoksemije (grupa 3).

Polovica pacijenata koji su sudjelovali u ovom istraživanju imala je kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB), a ostatak je imao mješavinu drugih plućnih stanja, uključujući idiopatsku plućnu fibrozu, kombinaciju fibroze i emfizema, kronični hipersenzitivni pneumonitis, idiopatsku nespecifičnu intersticijsku pneumoniju, silikozu, te abnormalnosti toraksa ili dijafragme.

Također, treba spomenuti da ciljana terapija nije imala značajan utjecaj na sposobnost vježbanja.

Plućna hipertenzija je povećan tlak u plućnoj cirkulaciji. Plućnom hipertenzijom se prema definiciji smatra stanje kada je srednji tlak u plućnoj arteriji ≥25 mmHg u mirovanju ili ≥35 mmHg u naporu. Inače, mnoga stanja i lijekovi dovode do sekundarne plućne hipertenzije.

Tijekom ovog istraživanja ciljana terapija se najčešće primjenjivala u pacijenata koji su imali tešku pluću hipertenziju, kada je srednji tlak u plućnoj arteriji bio ≥35 mmHg u mirovanju.

Izvor:
European Respiratory Society (ERS) International Congress 2015

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.