Depresija često nedijagnosticirana u oboljelih od raka


Depresija često nedijagnosticirana u oboljelih od raka

Iako je depresija česta, ona se često previđa u oboljelih od karcinoma, ukazuje nova studija provedena u SAD-u na 400 pacijenata s rakom, u dobi od 20 do 86 godina. Naime, u spomenutih pacijenata čak njih 40 posto imalo je depresiju, a u 3 od 4 navedenih pacijenata depresija nikad nije bila dijagnosticirana ili liječena.

Liječnici bi trebali imati na umu da je prevalencija depresije u oboljelih od karcinoma visoka te bi u svojih pacijenata s karcinomom trebali više pažnje posvetiti simptomima depresije.

Inače, učestalost depresije u oboljelih od raka je dva do tri puta veća nego u općoj populaciji.

Izvor:
American Society for Radiation Oncology

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.