Dijabetes povezan s prepoznatljivim glasovnim promjenama


Dijabetes povezan s prepoznatljivim glasovnim promjenama

Čini se da se glasovne promjene javljaju kod osoba s dijabetesom tipa 2 (T2DM) u odnosu na osobe bez dijabetesa, ukazuju rezultati nove studije u kojoj je sudjelovalo 267 ispitanika.

Naime, uočene su značajne razlike između snimaka glasa muškaraca i žena sa i bez dijabetesa, kako za cijeli skup podataka tako i za uzorke koji su usklađeni s dobi i indeksom tjelesne mase (ITM). Sveukupno, visina tona i standardna devijacija visine postigle su najveću prediktivnu točnost. Za žene je relativno prosječno podrhtavanje pertubacije također bilo značajno, kao i intenzitet i kvocijent poremećaja amplitude od 11 točaka svjetlucanja za muškarce. Kada se ove značajke kombiniraju s dobi i ITM-om, optimalni modeli predviđanja postigli su točnost od 0,75 za žene i 0,70 za muškarce u uzorku koji odgovara dobi i ITM-u.

Prema mišljenju stručnjaka, analiza glasa pokazuje potencijal kao alat za prethodni pregled ili praćenje dijabetesa tipa 2.

Izvor:
Mayo Clinic Proceedings: Digital Health

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.