Dramatičan porast učestalosti prekanceroznih lezija penisa


Dramatičan porast učestalosti prekanceroznih lezija penisa

U proteklih tridesetak godina u Engleskoj i drugim europskim zemljama zabilježen je dramatičan porast učestalosti prekanceroznih lezija penisa, ukazuje nova studija. Naime, u Engleskoj se za 32 godine učestalost prekanceroznih lezija penisa povećala za čak 725 posto.

Inače, prekancerozne lezije penisa se nazivaju i intraepitelnim neoplazijama ili carcinoma in situ. Smatra se da je za ovaj porast učestalosti prekanceroznih lezija penisa odgovoran humani papilomavirus (HPV).

Jednako tako, treba spomenuti da su i druga stanja koja su povezana s infekcijom humanim papilomavirusom (HPV) poput genitalnih bradavica, raka anusa i raka glave i vrata, također, u posljednjih nekoliko godina u porastu. To se posebno odnosi na rak grla u muškaraca koji je povezan s oralnim seksom i povećanjem broja seksualnih partnera.

Ne treba smetnuti s uma da se rizik od HPV infekcije povećava s porastom broja seksualnih partnera.

HPV infekcija je najčešća stečena spolno prenosiva bolesti, s više od 6 milijuna novih slučajeva godišnje u SAD-u. HPV je povezan s onkogenezom od najmanje 5 posto svih karcinoma, uključujući rak vrata maternice, rak glave i vrata, rak anusa i rak penisa.

Također, smatra se da je porastu prekanceroznih lezija penisa doprinijelo smanjenje učestalosti cirkumcizije (obrezivanja), a zna se da ono štiti od HPV infekcije i raka penisa.

Izvor:
European Association of Urology (EAU) 2017 Congress

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.