HZZO financira Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice i staž za 270 doktora i magistara


HZZO financira Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice i staž za 270 doktora i magistara

S ciljem ranog otkrivanje raka vrata maternice i osvještavanja važnosti redovitih pregleda i brige za žensko zdravlje, od 1. prosinca kreće  provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice u skladu s Projektom Ministarstva zdravlja.

Projekt će se provoditi na način da će se ženskom dijelu populacije slati pozivi za obavljanje Papa testa. Potrebna sredstva za provođenje Nacionalnog programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. Godinu, te projekciji za 2013. i 2014. godinu u segmentu primarne zdravstvena zaštite i ranog otkrivanja zloćudnih bolesti. Sredstva su osigurana za troškove dijagnostičko-terapijskog postupka (DTP) i citološke analize brisa vrata maternice.

HZZO financira staž za 270 doktora i magistara

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) financirati će pripravnički staž za 270 doktora dentalne medicine, te magistre farmacije i magistre medicinske biokemije, koji će staž obaviti u zdravstvenim ustanovama.

Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža objavljen je 28. rujna 2012. godine, a pristiglo je ukupno 279 zahtjeva. U prijedlog liste prvenstva pripravnika uvršteno je 270 kandidata; 160 doktora dentalne medicine, 92 magistra farmacije i 18 magistara medicinske biokemije.

Pripravnički staž kandidati mogu obaviti u bolničkim zdravstvenim ustanovama, poliklinikama i ljekarničkim zdravstvenim ustanovama, čiji su osnivači županije i Grad Zagreb, ustanovama hitne medicinske pomoći, domovima zdravlja i zavodima za javno zdravstvo, te poliklinikama i ljekarničkim zdravstvenim ustanovama, čiji su osnivači druge pravne i fizičke osobe te kod privatnih zdravstvenih radnika.

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.