HZZO sklopio nove ugovore kako bi smanjio liste čekanja


HZZO sklopio nove ugovore kako bi smanjio liste čekanja

Kako bi se maksimalno skratile liste čekanja, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je prihvatio ponude svih zdravstvenih ustanova koje su se javile na natječaj za sklapanje ugovora za provođenje dijagnostičkih postupaka na koje se najduže čeka, a to su postupci magnetske rezonance (MR), kompjuterizirane tomografije (CT), elektroencefalografije (EEG), elektromioneurografije (EMNG), ultrazvuka lokomotornog sustava i ultrazvuka dječjih kukova.

Stoga će za razdoblje do 31. prosinca 2015. godine HZZO sklopiti ugovore za ukupno 20.055 novih postupaka: 11.900 postupaka MR, 6.700 postupaka CT, 160 postupaka EEG, 700 postupaka EMNG, 550 postupaka UZV dječjih kukova i 45 UZV lokomotornog sustava, i to s ponuditeljima: Poliklinikom Medikol u Zagrebu (za 2.300 postupaka MR, 1.500 postupaka CT, 65 postupaka EEG i 280 postupaka EMNG), Poliklinikom Maja i Krešimir Čavka u Zagrebu (za 1.000 postupaka MR i 900 postupaka CT), Poliklinikom Sveti Rok u Zagrebu (za 600 postupaka MR), Poliklinikom dr. Ivan Drinković u Zagrebu (za 500 postupaka MR), Specijalnom bolnicom Sv. Katarina u Zagrebu  (za 1.000 postupaka MR), Poliklinikom Aviva u Zagrebu (za 100 postupaka CT, 30 postupaka EEG, 25 postupaka EMNG i 45 postupaka UZV lokomotornog sustava), Specijalnom bolnicom Sv. Katarina podružnicom u Zagrebu (65 postupaka EEG, 395 postupaka EMNG i 550 postupaka UZV dječjih kukova), Poliklinikom Vura u Karlovcu (za 200 postupaka MR), Poliklinikom Medikol podružnicom u Čakovcu (za 1.700 postupaka MR), Poliklinikom Medikol podružnici u Osijeku (za 1.300 postupaka MR), Poliklinikom Medico u Rijeci (za 300 postupaka MR i 450 postupaka CT), Poliklinikom Medikol podružnici u Rijeci (550 postupaka CT), Poliklinikom Kalajžić u Splitu (za 1.000 postupaka MR i 1.025 postupaka CT) te Poliklinikom Medikol podružnicom u Splitu (za 2.000 postupaka MR i 2175 postupaka CT).

Osiguranici koji se nalaze na listama čekanja mogu se obratiti najbližoj ustanovi prema mjestu prebivališta ili boravišta kako bi se naručili na odgovarajući dijagnostički postupak.

Obavljanje postupaka s liste čekanja u ustanovama s kojima je HZZO sklopio ugovor organizirat će se na način da se pacijenti prilikom dolaska u ustanovu raspoređuju prema hitnosti i dužini čekanja, u skladu s načelima solidarnosti i jednakosti.

Prilikom naručivanja na ugovorene postupke kod novougovorenih provoditelja usluga molimo osigurane osobe da otkažu narudžbe na isti postupak u drugim ustanovama ili da ostave kontakt broj, te će ih kontaktirati djelatnici HZZO-a u svrhu čišćenja liste čekanja.

S obzirom da je jedan od razloga velikih listi čekanja i nedolazak pacijenata na naručenu pretragu, HZZO moli naručene građane koji znaju da neće doći na naručeni postupak da svoje narudžbe u bolnicama otkažu.

Kako bi se olakšao proces otkazivanja narudžbi, HZZO je omogućio i otkazivanje narudžbi telefonskim pozivom na bijeli telefon 0800 7999, slanjem e-mail poruke na otkazivanje@hzzo.hr (potrebni podaci su: ime i prezime, matični broj osigurane osobe, ustanova u koju je naručena, postupak na koji je naručena, datum termina i kontakt broj telefona) te putem aplikacije eGrađani.

Izvor:
HZZO

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.