Izloženost kadmiju povezana s poteškoćama u učenju kod djece


Izloženost kadmiju povezana s poteškoćama u učenju kod djece

Studija provedena na gotovo 2.200 djece u dobi od 6 do 15 godina pokazala je da su djeca s visokim razinama teškog metala kadmija u mokraći, izložena većem riziku da će imati poteškoće u učenju.

Kadmij se obično može naći u tlu, a djeca su najvjerojatnije izložena kadmiju putem hrane (žitarice i korjenasto povrće) i duhanskog dima. Također, neke dječje igračke i nakit sadrže kadmij.

Inače izloženost kadmiju može uzrokovati oštećenje bubrega i pluća, a povezana je i s rakom.

No znanstvenici ističu da ukoliko je neko dijete bilo izloženo kadmiju, to ne znači da će ono imati poteškoće u učenju.

Jednako tako studija je pokazala da povišene razine kadmija u mokraći nisu povezane s rizikom od poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD).

Izvor:
Environmental Health Perspective

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.