Kombinacija lijekova učinkovita u liječenju hepatitisa C


Kombinacija lijekova učinkovita u liječenju hepatitisa C

Nova studija pokazala je da je kombinacija lijekova grazoprevira i elbasvira učinkovita u liječenju pacijenata oboljelih od hepatitisa C genotipa 1, 4 ili 6.

Pacijenti koji su sudjelovali u studiji uzimali su jednu tabletu dnevno koja je sadržavala 100 mg grazoprevira i 50 mg elbasvira.

Nakon 12 tjedana terapije, 95 posto pacijenata imalo je stalan virološki odgovor. Naravno, virološki odgovor je varirao ovisno o genotipu hepatitisa C, pa je tako za genotip 1b i 6 on iznosio 80 posto, a za genotip 4 čak 100 posto.

Inače, za liječenje kroničnog hepatitisa C genotipa 1 koriste se i kombinacija ledipasvira i sofosbuvira, te kombinacija ombitasvira, paritaprevira, ritonavira i dasabuvira.

Prema mišljenju stručnjaka, dobro je da postoje tri terapije za liječenje hepatitisa C čiji je postotak izlječenja pacijenata gotovo 100 posto.

Izvor:
Annals of Internal Medicine

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.