KOPB povezana s većim rizikom od iznenadne srčane smrti


KOPB povezana s većim rizikom od iznenadne srčane smrti

Poznato je da je kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) treći vodeći uzrok smrti u svijetu, a sada je nova studija pokazala da KOPB također povećava i rizik od iznenadne srčane smrti.

Inače, i ranije je KOPB povezivana s većim rizikom od srčane bolesti i iznenadne srčane smrti u određenih visokorizičnih pacijenata. No, ova je prva studija koja je pokazala da je kronična opstruktivna plućna bolest čimbenik rizika za iznenadnu srčanu smrt u općoj populaciji.

Također, pokazalo se da kako se težina KOPB-a povećava, tako se povećava i rizik od iznenadne srčane smrti.

Jednako tako, ne treba smetnuti s uma da su većina pacijenata s KOPB-om pušači, a poznato je da je pušenje vodeći čimbenik rizika za srčanu bolest. Također, KOPB je povezana sa fibrilacijom atrija, a poznato je da fibrilacija atrija može dovesti do iznenadne srčane smrti.

Izvor:
European Heart Journal

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.