Lijek protiv gljivica može pogoršati simptome gripe


Lijek protiv gljivica može pogoršati simptome gripe

Laboratorijsko istraživanje provedeno na miševima pokazalo je da amfotericin B, lijek protiv gljivičnih infekcija dostupan za sistemnu primjenu, može pogoršati simptome gripe.

Naime, amfotericin B ometa proizvodnju proteina IFITM3, koji ima važnu ulogu u obrani od virusa gripe, pa se tako osjetljivost na infekciju povećava, a simptomi pogoršavaju.

Naravno, rezultati ovog istraživanja trebaju se potvrditi i u istraživanjima na ljudima, kako bi došlo do eventualne promjene primjene amfotericina B.

Amfotericin B  je zbog svojeg širokog spektra djelovanja i fungicidnog učinka i dalje vrlo koristan lijek za gotovo sve gljivične infekcije koje ugrožavaju život.

Često se rabi za indukcijsku terapiju kako bi se na početku brzo smanjila populacija gljivica, a zatim se za kronično liječenje ili prevenciju relapsa bolesti amfotericin B zamjenjuje nekim od novih azolnih antimikotika. Indukcijska terapija važna je za imunosuprimirane bolesnike, bolesnike s teškim gljivičnim pneumonijama, teškim kriptokokalnim meningitisom ili desiminiranim infekcijama nekom od endemskih mikoza poput histoplazmoze ili kokcidioidomikoze.

Za liječenje sistemnih gljivičnih bolesti amfotericin B se daje putem sporih intravenskih infuzija.

Izvor:
Cell Reports

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.