Lijekovi koji sadrže kodein ne bi se trebali primjenjivati kod djece


Lijekovi koji sadrže kodein ne bi se trebali primjenjivati kod djece

Lijekovi koji sadrže kodein nisu sigurni za primjenu kod djece te se više ne bi trebali primjenjivati u njih, upozoravaju vodeći američki pedijatri. Inače, lijekovi koji sadrže kodein se kod djece koriste za liječenje kašlja i prehlade te za ublažavanje boli nakon tonzilektomije.

Također, treba spomenuti da je u ožujku prošle godine Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) Europske agencije za lijekove (EMA) preporučilo ograničenje primjene lijekova koji sadrže kodein kod djece zbog rizika od ozbiljnih nuspojava koje uključuju i respiratornu depresiju.

Učinci kodeina posljedica su njegove konverzije u morfin koja se događa u organizmu. U nekih se ljudi zbog genetskih razlika kodein u organizmu pretvara u morfin brže od normalnog, što dovodi do visoke razine morfina u krvi koja može uzrokovati poteškoće s disanjem i respiratornu depresiju kod koje je disanje sporije i slabije od očekivanog.

U djece kod koje se kodein pretvara u morfin brže od normalnog, može doći do ozbiljnog usporenja disanja, a u nekim slučajevima i do njegova prestanka i smrti.

Izvor:
Pediatrics

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.