Loša prehrana u adolescenciji povezana s kardiometaboličkim čimbenicima rizika


Loša prehrana u adolescenciji povezana s kardiometaboličkim čimbenicima rizika

Rezultati nove studije provedene u SAD-u pokazali su da tinejdžeri s lošom prehranom imaju kardiometaboličke čimbenike rizika. Analiza je uključivala 192 adolescenata, u dobi od 10 do 16 godina.

Promicanje znanja o prehrani je neophodno, no znanje nije dosljedno povezano s ponašanjem pri konzumaciji hrane, ističu stručnjaci.

Pretilost u adolescenciji povezana je s kardiometaboličkim rizikom tijekom adolescencije i kasnijom hipertenzijom, hiperglikemijom i dislipidemijom u odrasloj dobi. Ključna povezanost između pretilosti i kardiometaboličkog rizika je prehrana. Prehrana s visokim udjelom energije, masti i rafiniranih ugljikohidrata, a niskim udjelom voća, povrća i vlakana povezana je s višim faktorima kardiometaboličkog rizika i većom pretilošću u adolescenciji.

Kvaliteta prehrane adolescenata među najlošijima je u svim dobnim skupinama, stoga je sprječavanje rizika od kroničnih bolesti poboljšanjem obrazaca prehrane područje velike potrebe.

Izvor:
Journal of Nutrition Education and Behavior

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.