Metformin može smanjiti rizik od nekih karcinoma dojke


Metformin može smanjiti rizik od nekih karcinoma dojke

Žene s dijabetesom tipa 2 imaju veću vjerojatnost da će razviti rak dojke, no čini se da uzimanje lijeka za dijabetes, metformina, smanjuje rizik od najčešćeg tipa raka dojke, otkriva novo istraživanje.

U usporedbi sa ženama bez dijabetesa, rizik od estrogen receptor (ER) pozitivnog raka dojke bio je 38 posto niži među ženama s dijabetesom tipa 2 koje su metformin koristile 10 godina ili više.

No, pokazalo se da metformin ne pruža zaštitu od raka dojke negativnog na estrogenski receptor (ER). Također, pokazalo se da može povećati rizik od trostruko negativnog karcinoma dojke (ER-, PR-, HER2-).

Metformin može poboljšati osjetljivost na inzulin i ispraviti visoku razinu inzulina smanjenjem količine inzulina i inzulinu sličnog faktora rasta koji cirkuliraju u tijelu i mogu aktivirati stanične signale uključene u rak. Metformin također može usporiti rast karcinoma dojke aktiviranjem enzima zvanog proteinska kinaza aktivirana AMP-om (AMPK) koji blokira put uključen u širenje stanica raka.

Prema mišljenju znanstvenika, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se u potpunosti razumjela veza između dijabetesa i raka dojke i razjasnilo kakvu ulogu ima metformin.

Izvor: 
Annals of Oncology

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.