Nesanica povezana s većim rizikom od GERB-a


Nesanica povezana s većim rizikom od GERB-a

Istraživanje provedeno u Koreji pokazalo je da je nesanica (insomnija) povezana s većim rizikom od gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB). Međutim, treba reći da drugi poremećaj spavanja, sleep apneja, nije bila povezana s većim rizikom od GERB-a. 

U odnosu na ispitanike bez nesanice, ispitanici s nesanicom imali su 3,5 puta veći rizik od GERB-a.

Jednako tako, pokazalo se da je i depresija povezana s većim rizikom od GERB-a, i to 2,8 puta većim.

Stoga prema mišljenju stručnjaka u obradi bolesnika s GERB-om liječnici više pažnje trebaju posvetiti i simptomima poremećaja spavanja te depresije.

Smatra se da je odnos GERB-a i nesanice dvosmjeran, naime GERB može poremetiti san, a nesanica može utjecati na pražnjenje jednjaka i veću izloženost jednjaka želučanoj kiselini.

Izvor:
Journal of Psychosomatic Research

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.