Oscilacije krvnog tlaka povezane s kognitivnim propadanjem


Oscilacije krvnog tlaka povezane s kognitivnim propadanjem

Izgleda da bi velike oscilacije krvnog tlaka kod starijih odraslih osoba, koje inače imaju veći rizik za srčanu bolest, mogle biti povezane s poteškoćama u pamćenju i razmišljanju, ukazuju rezultati studije u kojoj je sudjelovalo više od 5.400 osoba starije životne dobi.

Inače, neke prethodne studije povezale su oscilacije krvnog tlaka s većim rizikom od moždanog i srčanog udara.

Svakako treba istaknuti da ova studija ukazuje na vezu, no ne i na uzročno-posljedičnu povezanost.

Ukoliko bi postojala uzročno-posljedična veza, tada bi se kontrolom oscilacija krvnog tlaka uz pomoć antihipertenziva, mogao smanjiti rizik od demencije.

Smatra se da bi liječnici i pacijenti s hipertenzijom trebali usmjeriti svoju pažnju na održavanje krvnog tlaka na stalnoj razini, kako bi se izbjegle veće oscilacije krvnog tlaka.

Izvor:
BMJ

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.