Otkrivena genetska preklapanja između pet mentalnih poremećaja


Otkrivena genetska preklapanja između pet mentalnih poremećaja

Istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 300 znanstvenika iz 80 istraživačkih centara, iz 20 zemalja, pokazalo je da pet glavnih mentalnih poremećaja dijeli zajedničke genetske varijacije.

Najveće preklapanje genetskih varijacija uočeno je između shizofrenije i bipolarnog poremećaja (15 posto), umjereno preklapanje uočeno je između bipolarnog poremećaja i depresije, te poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) i depresije (10 posto), a najmanje preklapanje uočeno je između shizofrenije i autizma (3 posto).

Tijekom istraživanja analiziran je genom u više tisuća ljudi s pet navedenih mentalnih poremećaja, te zdravih osoba.

Inače, većina mentalnih poremećaja je umjereno do visoko nasljedna. Stupanj do kojeg je neka genetska varijacija za pojedinu bolest jedinstvena ili se preklapa s drugom bolešću još je uvijek nejasan.

Izvor:
Nature Genetics

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.