Poremećaj crijevne flore u djetinjstvu povezan s autizmom i ADHD-om


Poremećaj crijevne flore u djetinjstvu povezan s autizmom i ADHD-om

Poremećena crijevna flora tijekom prvih godina života povezana je s dijagnozama poput autizma i poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) kasnije u životu, ukazuju rezultati nedavno objavljene studije.

Naime, postoje jasne razlike u crijevnoj flori već tijekom prve godine života između onih koji razviju autizam ili ADHD i onih koji ga nemaju. Također, pronađena je povezanost s nekim čimbenicima koji utječu na crijevne bakterije, kao što je liječenje antibioticima tijekom prve godine djeteta, što je povezano s povećanim rizikom od ovih bolesti.

Prisutnost bakterije Citrobacter ili odsutnost bakterije Coprococcus povećava rizik od buduće dijagnoze. Jedno od mogućih objašnjenja moglo bi biti da je liječenje antibioticima poremetilo sastav crijevne flore na način koji pridonosi neurorazvojnim poremećajima.

Bakterije Coprococcus i Akkermansia muciniphila imaju potencijalne zaštitne učinke. Te su bakterije bile u korelaciji s važnim tvarima u stolici, poput vitamina B i prekursora neurotransmitera koji igraju vitalnu ulogu u orkestriranju signalizacije u mozgu. Deficiti u tim bakterijama kod djece uočeni su kod djece koja su kasnije dobila razvojnu neurološku dijagnozu.

Izvor:
Cell

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.