Poteškoće s učenjem kod djece povezane s razinom vitamina D u trudnoći


Poteškoće s učenjem kod djece povezane s razinom vitamina D u trudnoći

Prema rezultatima nove britanske studije, izgleda da su poteškoće u učenju češće u djece koja su začeta u najmračnijim mjesecima kasne zime, što se poklapa s vremenom kada nema dovoljno sunčeve svjetlosti za proizvodnju zadovoljavajuće količine vitamina D.

Svakako treba istaknuti da su u ovom istraživanju analizirani podaci više od 800.000 djece u periodu od 2006. do 2011. godine.

Utvrđeno je da je 8,9 posto djece začete između siječnja i ožujka imalo posebne edukacijske potrebe, u usporedbi sa samo 7,6 posto djece začete između srpnja i rujna.
Ove sezonske varijacije mogu se odnositi na poremećaje autističnog spektra, intelektualne poteškoće i poteškoće s učenjem kao što je disleksija.

Također, treba spomenuti da vizualni i slušni problemi, kao i tjelesna bolest, nisu bili zahvaćeni ovim sezonskim promjenama.

Smatra se da je izuzetno bitno da buduće majke započnu s uzimanjem dodataka vitamina D čim ranije u trudnoći, najbolje prije nego što ostanu trudne.

Vitamin D je važan za zdravlje kostiju, zuba i mišića. U djece, nedostatak vitamina D može dovesti do razvoja koštane bolesti znane kao rahitis.

Izvor:
American Journal of Epidemiology

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.