Pušenje može povećati izglede za Meniereovu bolest kod muškaraca


Pušenje može povećati izglede za Meniereovu bolest kod muškaraca

Rezultati nove studije pokazali su da je za muškarce pušenje pozitivno, a konzumacija alkohola negativno povezana s rizikom od Meniereove bolesti. Budući da je pušenje čimbenik rizika koji se može mijenjati, smatra se da promjena načina života može biti klinički vrijedna strategija upravljanja za pacijente koji boluju od Menierove bolesti.

Inače, Meniereova bolest je bolest unutarnjeg uha koja izaziva vrtoglavicu, kolebajući osjetno–živčani gubitak sluha i tinitus.

Oboljeli imaju iznenadne napade vrtoglavice koji traju i do 24 h, obično uz mučninu i povraćanje. Popratni simptomi mogu uključivati dijaforezu, proljev i nesigurnost prilikom držanja tijela. Tinitus može biti trajan ili povremen, u vidu zujanja ili hučenja; nije povezan s položajem ni kretanjem. Može uslijediti gubitak sluha, koji tipično zahvaća niže frekvencije. Prije napada, većina bolesnika osjeća punoću ili pritisak u zahvaćenom uhu. U 50% bolesnika zahvaćeno je samo jedno uho.

Izvor:
Journal of Clinical Medicine

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.