Pušenje povećava rizik za razvoj fibrilacije atrija


Pušenje povećava rizik za razvoj fibrilacije atrija

Analiza studija koje su provedene na više od 15.000 ispitanika u dobi od 45 do 64 godine pokazala je da pušenje povećava rizik od razvoja poremećaja srčanog ritma znanog kao fibrilacija atrija.

Tako se pokazalo da je u usporedbi s nepušačima rizik od razvoja poremećaja srčanog ritma 1,32 puta veći za bivše pušače te 2 puta veći za pušače.

Fibrilacija atrija je brzi, nepravilni atrijski ritam. Simptomi fibrilacije atrija su palpitacije te ponekad slabost, zaduha i presinkopa. Često nastaju atrijski trombi, koji značajno povećavaju rizik od embolijskog inzulta.

Fibrilacija atrija se dijagnosticira EKG snimanjem. Terapija obuhvaća kontrolu frekvencije srca lijekovima, prevenciju tromboembolije antikoagulansima te katkad konverziju u sinus ritam lijekovima ili kardioverzijom.

Fibrilacija atrija je ozbiljan zdravstveni problem koji smanjuje kvalitetu života.

Inače neka ranija istraživanja identificirala su niz čimbenika rizika za fibrilaciju atrija, uključujući pretilostpovišeni krvni tlak (hipertenziju) i dijabetes.

Izvor:
HeartRhythm

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.