Reumatoidni artritis povećava rizik od venske tromboembolije


Reumatoidni artritis povećava rizik od venske tromboembolije

Istraživanje provedeno na više od 110.000 ispitanika pokazalo je da su oboljeli od reumatoidnog artritisa izloženi 2,4 puta većem riziku od razvoja venske tromboembolije (VTE).

Venska tromboembolija (VTE) uključuje duboku vensku trombozu (DVT) i potencijalno smrtonosno stanje, plućnu emboliju (PE).

Veza između reumatoidnog artritisa i venske tromboembolije nije u potpunosti razjašnjena. Smatra se da do hiperkoagulabilnosti dolazi usljed aktivne upale i proizvodnje citokina kao što su TNF-alfa (čimbenik nekroze tumora-alfa) i IL-1 (interleukin 1).

Navedeni citokini mogu uzrokovati endotelnu disfunkciju, poremetiti regulaciju C proteina, te inhibirati fibrinolizu.

Inače, citokini su velika i raznolika grupa proteina s raznolikim funkcijama. Imaju višeznačne uloge u imunosnom sustavu i kontroli hematopoeze.

Prema mišljenju stručnjaka buduća istraživanja trebala bi ispitati utjecaj lijekova koji modificiraju tijek bolesti (DMARD) na rizik od venske tromboembolije (VTE).

Izvor:
Arthritis Care and Research

Copyright © 2000. - 2015. Cybermed d.o.o. Sva prava pridržana.